Kontaktní čočky

Měkké kontaktní čočky nabízíme jako doplněk k brýlím pro naše zákazníky.
Pečlivě změříme vaši oční vadu, zkontrolujeme oči na štěrbinové lampě a vybereme pro vás vhodný typ kontaktních čoček.

Podle vašich aktivit a četnosti používání pro vás připravíme jednu z následujících variant.

Jednodenní kontaktní čočky

U jednodenních čoček oceníte snadnou péči. Pokaždé do očí nasadíte nový pár, nemusíte čočky čistit, oplachovat ani ukládat do roztoku.

Kontaktní čočky pro plánovanou výměnu

Výhoda čoček pro plánovanou výměnu je precizní zpracování a širší škála variant pro přesnější korekci zraku.