Odborné měření zraku a brýlí

Bez přesného měření zraku není možné vyrobit brýle, se kterými uvidíte ostře. Proto váš zrak změříme nejmodernějšími přístroji firmy ZEISS. Detailní vyšetření v Optice Mirabilis má 6 kroků, díky kterým získáme všechny důležité informace o vašich očích. Jen 5 pracovišť v Česku a na Slovensku měří zrak stejně přesně jako my.

Na měření se objednejte na tel.   +420 724 027 025

Měření zraku v 6 krocích

1

Vstupní rozhovor – anamnéza

Ve vstupním rozhovoru zjistíme, jaké potíže se zrakem pociťujete a v jakých situacích a na jakou vzdálenost vám budou brýle sloužit. Potřebujeme znát i váš celkový zdravotní stav, na váš zrak totiž může mít vliv například cukrovka, vysoký tlak nebo dosavadní brýle.

2

Screening

Pomocí počítačového autorefraktometru získáme základní informace o vašem zraku pro další vyšetření. V případě potřeby změříme také topografii rohovky – zjistíme přesný profil jejího zakřivení. Údaje získané v tomto kroku nám usnadní subjektivní refrakci.

3

Subjektivní refrakce

Subjektivní refrakce je nejdůležitější součást měření zraku. Její pečlivé provedení zajistí ostré a uvolněné vidění s novými brýlemi, i proto trvá 15–20 minut. Do speciální zkušební obruby vám budeme vkládat zkušební skla pro každé oko zvlášť. Na základě vašich odpovědí pak získáme detailní představu o vašem vidění, a tak upřesníme data získaná při screeningu.

4

Binokulární refrakce

Binokulární refrakce patří k nadstandardní péči. Pomocí přístroje iPOLATEST zjistíme, jak vidíte prostorově. Tento přístroj, se kterým pracuje jen několik pracovišť, umožňuje rozdělení vjemu pro pravé a levé oko při současném přirozeném vnímání oběma očima. S jeho pomocí dokážeme změřit a vykorigovat i drobné odchylky od dokonalé spolupráce obou očí. Binokulární refrakce zajistí dobré prostorové vidění, správný a rychlý odhad vzdáleností a snížení únavy.

5

Wavefront analýza oka

Pomocí přístroje i.PROFILER provedeme komplexní diagnostiku oka. S tímto unikátním přístrojem odhalíme i odchylky, které způsobují zkreslené vidění za šera a v noci a které bez tohoto přístroje není možné brýlemi řešit. Přístroj i.PROFILER má v Česku a na Slovensku jen 10 pracovišť.

6

Pohovor

Měření zraku zakončíme rozhovorem s vámi. Zhodnotíme váš současný stav a očekávaný vývoj a navrhneme vhodný způsob korekce vašeho zraku. Díky přesným údajům z měření budeme mít všechny potřebné podklady pro vytvoření brýlí, se kterými uvidíte naprosto ostře a pohodlně.

S čím vám můžeme pomoci

Časté problémy s viděním

Časté problémy s viděním

Šeroslepost

Šeroslepost, tedy zhoršené vidění za šera a za tmy, může mít několik příčin. Způsobuje ji nedostatečná korekce krátkozrakosti, nepravidelnosti očí a také nedostatek vitamínu A. Základem pro řešení šerosleposti je měření zraku přístrojem i.Profiler, které nám pomůže odhalit příčinu, a poté plná korekce krátkozrakosti, případně speciální brýle s čočkami i.Scription..

Únava očí

Únava očí při večerním čtení, práci na počítači nebo řízení může poukazovat na závažnější problém. Vedle snížené četnosti mrkání nebo dlouhodobého nadměrného zaostřování na blízko ji často způsobuje nevykorigovaná dalekozrakost nebo astigmatismus. Jako řešení únavy očí doporučujeme přesné řešení zraku, na základě kterého pro vás můžeme připravit vhodné brýle.

Dvojité vidění

Občasné dvojité vidění při únavě, přeostřování na různé vzdálenosti nebo při večerním čtení je způsobené nedokonalou spoluprací pravého a levého oka. Tento problém můžeme korigovat vhodnými brýlemi, které pro vás připravíme na základě pečlivého binokulárního měření zraku přístrojem i.Polatest.

Bolesti hlavy

Bolest hlavy po delším čtení, práci na počítači nebo řízení může být způsobená nevykorigovanou dalekozrakostí nebo astigmatismem, nastupující presbyopií, slabými brýlemi na čtení nebo nedokonalou spoluprací pravého a levého oka. Jako řešení doporučujeme pečlivé změření zraku s důrazem na zjištění nekorigované dalekozrakosti nebo nedokonalé spolupráce očí.

Červené oči

K zarudnutí očí dochází, pokud oči namáháte například soustředěnou prací na počítači nebo dlouhodobě pobýváte v prostorách s nevyhovujícími podmínkami pro oči. Jde o typický projev nevykorigovaných drobných zrakových vad. Ideálním řešením je proto pečlivé změření všech vad zraku a jejich korekce pomocí brýlí. Doporučujeme také minimalizovat pobyt v nevyhovujících podmínkách a používání umělých slz.

Bolesti krku, ramen a zad

I bolesti krku, ramen a zad při dlouhodobé práci na počítači a sezení u pracovního stolu mohou pocházet od zraku. Často je způsobují špatně zvolené brýle nebo nevhodný typ brýlových čoček. Jako řešení těchto bolestí proto doporučujeme přesné měření zraku a výběr vhodných brýlí a brýlových čoček odpovídajích vašemu zraku i zaměstnání.

Oční vady

Oční vady

Myopie (krátkozrakost)

Krátkozrakost je zraková vada, která neumožňuje zřetelné vnímání vzdálených předmětů. Krátkozraké oko je fyziologicky příliš dlouhé, ostrý obraz se vytváří před sítnicí, a proto je na sítnici neostrý. Krátkozrakost korigujeme minusovými brýlovými čočkami, které umístí ostrý obraz na sítnici. Pro správnou korekci je nutné vycházet při výrobě brýlí z přesného měření.

Hypermetropie (dalekozrakost)

Dalekozrakost je zraková vada, která způsobuje neostré vidění na blízké vzdálenosti. Oko dalekozrakého člověka je fyziologicky příliš krátké, ostré obrazy se vytváří až za sítnicí, a proto předměty vnímáte jako neostré. Dalekozrakost korigujeme plusovými brýlovými čočkami na základě přesného měření zraku.

Astigmatismus

Astigmatismus je vada zraku způsobená nesprávným zakřivením nejčastěji přední plochy rohovky. Projevuje se neostrým viděním na blízko i na dálku, bolestí hlavy a únavou očí. Astigmatismus řešíme brýlovými čočkami, které vyrovnají zakřivení rohovky. Klíčové je přesné měření zraku, díky kterému s novými brýlemi uvidíte ostře a pohodlně.

Heteroforie (skryté šilhání)

Heteroforie je vada, při které se pohledové osy obou očí se neprotínají v bodě, na který se díváte. Okohybné svaly proto musí vyvíjet nadměrnou námahu, aby vrátily oči do správné polohy. Tato námaha svalů vede k únavě, pálení očí, pomalému zaostřování a dalším problémům. Heteroforii řešíme brýlemi se speciálními čočkami, které zajistí správné postavení očí. Při výrobě těchto brýlí je klíčové přesné měření zraku.

Presbyopie

Presbyopie se obvykle začíná projevovat po 40. roce věku. Měkká oční čočka ztrácí s postupujícím věkem pružnost a s ní i schopnost zaostřit na blízké předměty – například na knihu nebo ceny v obchodě. Presbyopii můžeme řešit různými typy brýlových čoček. Abychom zjistili, které vám budou vyhovovat, a vyrobili pro vás vhodné brýle, vycházíme z přesného měření a také z informací o vašem zaměstnání a životním stylu.

Přesná centrace

Centrace, tedy umístění brýlových čoček do obruby, svou přesností ovlivňuje kvalitu vidění. I milimetrová odchylka může snížit kvalitu a rozsah vidění o 40–50 %.

Klasické metody centrace způsobí odchylku snadno: pokud například optik provádí centraci pomocí fixy, závisí přesnost na jeho zraku i na tom, jestli se mu netřese ruka. V některých optikách se můžete také setkat se staršími přístroji pro centraci, ty ale pracují podle zastaralé metody a měří jen jednu z potřebných hodnot.

V Optice Mirabilis proto používáme k centraci moderní zařízení i.TERMINAL. To provede během několika vteřin naprosto přesné změření všech 15 parametrů potřebných pro jakýkoliv typ brýlových čoček.

Napište nám